מסלולי תשלום

בית לדיור מוגן גני שרונים מציע לדייריו שלושה מסלולי תשלום עיקריים, המעניקים נוחות בהתנהלות הכספית השוטפת, והתאמה מושלמת לתקציבו האישי של כל דייר. מסלול פיקדון מסלון הפיקדון הוא המסלול הנפוץ ביותר כיום בענף הדיור המוגן, וגם אצלנו בגני שרונים, מרבית הדיירים מעדיפים לבחור במסלול שמאפשר להם לרכוש זכות לגור ביחידת הדיור. בתשלום זה הדיירים משלמים תשלום חד פעמי (פיקדון), וממנו בכל שנה, במהלך 12 השנים הראשונות, מופחת סכום של 2%-3% משוויה של יחידת הדיור. סכום זה נחשב ל"שחיקה" של היחידה, כאשר גובהה המקסימלי מגיע לכ- 41.5%. במידה והדייר עוזב את יחידת הדיור, מוחזרים לו או לבני משפחתו כל דמי הפיקדון – פחות הריבית שנצברה במהלך שנות שהייתו במקום. מסלול דמי כניסה המסלול השני שאנו בגני שרונים מציעים לדיירים הוא מסלול דמי הכניסה. גם כאן רוכש הדייר זכות להתגורר ביחידת דיור על ידי תשלום פיקדון, אך הוא לרוב נמוך יותר מזה שבמסלול הראשון, ואילו אחוזי ההחזר הם גבוהים יחסית, ונעים בין 20%-25%. הדייר שיבחר במסלול זה יוכל להתגורר ביחידת הדיור למעשה לתמיד. במהלך ארבע השנים הראשונות בבית הדיור המוגן, יעברו 80% מדמי הכניסה שהוא שילם לידי בית הדיור המוגן, ו- 20% יועברו לבני משפחתו של הדייר, או לידיו של הדייר עצמו. מסלול שכירות מסלול שלישי שמציע גני שרונים לדייריו הוא המסלול של דמי שכירות: בין בית הדיור המוגן לבין הדייר נחתם השכם שכירות חודשי, המחייב את הדייר לשלם אך ורק את דמי השכירות, ללא ערבות ותוספת של פיקדון או דמי כניסה. דמי השכירות כוללים בדרך כלל את דמי הניהול והתחזוקה של המקום, להבדיל ממסלול פיקדון ודמי כניסה שאינם כוללים את התשלומים הללו, ועל הדייר להוסיף אותם לתשלומיו הקבועים.

לתיאום פגישת הכירות אישית טלפונית 1800-20-20-50